Description: D:\websmkwb\kpalabaru.jpg

Description: D:\websmkwb\periksa.gif

Peperiksaan Menengah Rendah

 

KEPUTUSAN SPM  SMK WAKAF BHARU

TAHUN

Jum Calon Daftar

TH Semua MP

Jum Calon Hadir

Jum Gagal

Bil Terima Sijil

% Lulus (Dapat Sijil)

Calon Cemerlang
[(A+), (A) & (A-)]

GPS

Bil

%

2016

259

4

255

28

227

89.02

1

0.39

5.08

2017

300

8

292

37

255

87.33

1

0.33

5.36

 

 

Description: D:\websmkwb\periks1.jpg

 

 

Peratus sekolah

Pencapaian Kecemerlangan SPM

BIL

%

SPM 2011

LULUS

344

97.5

11 1A

10   1A

9   1A

8   1A

7   1A

6   1A

5   1A

4   A1

3   1A

2   1A

1   1A

GAGAL

9

2.5

GPS

4.85

BIL

%

SPM 2008

LULUS

11 1A

10   1A

9   1A

8   1A

7   1A

6   1A

5   1A

4   A1

3   1A

2   1A

1   1A

GAGAL

1

0

0

1

2

6

18

23

23

26

1

GPS

BIL

%

SPM 2007

LULUS

350

95.6

10   1A

9   1A

8   1A

7   1A

6   1A

5   1A

4   A1

3   1A

2   1A

1   1A

GAGAL

16

4.4

0

0

0

0

2

2

2

17

23

50

GPS

5.37

BIL

%

SPM 2006

LULUS

337

95.7

10   1A

9   1A

8   1A

7   1A

6   1A

5   1A

4   A1

3   1A

2   1A

1   1A

GAGAL

15

4.3

0

0

0

1

0

1

6

8

23

54

GPS

5.48

BIL

%

SPM 2005

LULUS

307

97.2

10   1A

9   1A

8   1A

7   1A

6   1A

5   1A

4   A1

3   1A

2   1A

1   1A

GAGAL

9

3.8

0

0

0

0

1

1

7

12

22

58

GPS

5.56

BIL

%

SPM 2004

LULUS

359

94.0

10   1A

9   1A

8   1A

7   1A

6   1A

5   1A

4   A1

3   1A

2   1A

1   1A

GAGAL

23

6.0

0

0

1

0

0

1

1

5

17

54

GPS

5.73

peratus

SPM 2003

LULUS

94.8

10   1A

9   1A

8   1A

7   1A

6   1A

5   1A

4   A1

3   1A

2   1A

1   1A

GAGAL

5.2

0

0

0

0

0

0

3

3

18

36

GPS

5.80